Współpraca z Narodowym Uniwersytetem „Politechniką Lwowską”

W czerwcu 2017 r. Rektor Lviv Polytechnic National University Pan prof. Yuriy Bobalo podpisał z naszym Instytutem porozumienie o wzajemnej współpracy     Cele współpracy: • Organizowanie specjalistycznych kursów dla kadry naukowo-badawczej • Wymiana doświadczeń w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym i naukowym. • Wspólna organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. • Wzajemna…