Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Opracowanie naukowe pt. „Prawne i społeczne aspekty ceberbezpieczeństwa” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak obecnie w perspektywie działań UE i Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2022 kształtują się prawne, technologiczne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Istotne z punktu widzenia podjętego tematu jest również identyfikacja nowych zagrożeń, jakie generuje środowisko przestępcze w cyberprzestrzeni. Międzynarodowi badacze różnych problemów cyberbezpieczeństwa…