W RAMACH PLANU NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU W POLITYCE GOSPODARCZEJ NALEŻY UWZGLĘDNIĆ SYSTEMOWE I FINANSOWE WSPARCIE DLA ROZWOJU ENERGETYKI OPARTEJ NA OZE Z UWZGLĘDNIENIEM POLSKIEJ INNOWACYJNEJ MYŚLI TECHNICZNEJ

Niezbędnym jest rozwój innowacyjnych technologii Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce oraz programów finansowania ich powszechnego wdrażania także w gospodarstwach domowych. Rozwój innowacyjnych firm, reindustrializacja, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to filary rozwoju gospodarczego Polski ujęte w planie przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. Do tych kilku strategicznych…

W OBECNIE REALIZOWANEJ POLITYCE GOSPODARCZEJ NALEŻY WSPIERAĆ ROZWÓJ ENERGETYKI OPARTEJ NA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGIACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Biorąc pod uwagę kwestię wysokiego zanieczyszczenia środowiska, w tym zanieczyszczenia powietrza w Polsce W związku z powyższym niezbędnym jest rozwijanie instrumentów wsparcia rozwoju polskich przedsiębiorstw, w tym także wsparcie dla start-upów, sektora MSP, rozwijania innowacji, przedsiębiorczości, aktywizowanie dla rozwijania programów inwestycyjnych (w tym w sektorze energetyki opartej na OZE) co prowadzić będzie do wzrostu zatrudnienia…

W POLSCE ODNOTOWANO NAJBARDZIEJ RAKOTWÓRCZE POWIETRZE NA TLE CAŁEJ EUROPY

Ponad 46 tysięcy Polaków zmarło przedwcześnie w 2014 r. z powodu zanieczyszczenia pyłami Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) ogłosiła, że za przedwczesne zgony 399 000 mieszkańców Unii Europejskiej odpowiada zanieczyszczenie powietrza cząstkami stałymi. W tej liczbie mieści się 46 020 Polaków, dane zaś dotyczą roku 2014, bo tyle musiało potrwać zebranie i weryfikacja danych, piszą…