ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PUBLIKOWANIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy do bezpłatnego publikowania artykułów, monografii i innych opracowań naukowych.Prowadzimy działalność wydawniczą, w ramach której powstają książki naukowe, monografie konferencyjne, artykuły w czasopismach naukowych i inne publikacje. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój jest wydawcą obecnie 3 czasopism naukowych, które są obecnie wydawane jako półroczniki: – „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering”  IJISSE (Międzynarodowe Czasopismo…