PRAWA CZŁOWIEKA I LUDZKIE BEZPIECZEŃSTWO – OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA / zapraszamy na konferencję 19.11.2018 r.

W imieniu Komitetu organizacyjnego prof. nadzw. dr hab. Ryszarda Kozłowskiego i dr Darii Bieńkowskiej oraz w imieniu Komitetu naukowego serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. ” Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania. W 70. rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka „, która odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r w Europejskim Centrum…