POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WYŻSZĄ SZKOŁĄ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU

W dniu 17 grudnia 2018 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku  Celem porozumienia jest m.in. inicjowanie i prowadzenie wspólnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie problematyki roli i znaczenia kreatywności i innowacji na tle funkcjonowania podmiotów gospodarczych oraz w kontekście wzrostu gospodarczego, aspektów rozwoju innowacyjności w Polsce. Współpraca ma na…