IJOLS – NA LIŚCIE CZASOPISM PUNKTOWANYCH MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


Nasze czasopismo prawnicze – International Journal of Legal Studies / IJOLS przeszło pozytywnie opinię ekspercką i jest rekomendowane na ministerialnej liście czasopism naukowych wraz z przypisaną liczbą punktów 20 – ( załącznik do komunikatu MNiSW z dnia 31.07.2019 r. LP. 27841) / więcej na: ijols.com

Serdecznie gratulujemy całej Redakcji i Radzie Naukowej czasopisma

http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-mnisw/komunikat-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-31-lipca-2019-r-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-wraz-z-przypisana-liczba-punktow.html