ŚP Adam Andrzejewski – wspomnienie

WSPOMNIENIE O ADAMIE Adam Andrzejewski – absolwent ekonomii, słuchacz studiów podyplomowych z kwalifikacji pedagogicznej. Doktorant na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Asystent w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Członek II kadencji Rady Programowej Międzynarodowego Instytutu Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie. Członek Zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa przy Komitecie Nauk…