Ostrzeżenie!

UWAGA!!!
„Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój”
nie prowadzi i nigdy nie prowadził sprzedaży żadnych materiałów do nauki języków obcych ani odpłatnych kursów językowych.
Nie ponosimy odpowiedzialności za materiały i produkty oferowane przez firmy i podmioty o nazwie zbliżonej do naszej – czyli „Instytut Innowacji”.