Współpraca z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej – partnerstwo na rzecz dostępności

Międzynarodowy Instytut Innowacji przystąpił
do Partnerstwa na rzecz Dostępności Plus.

W dn. 17.05.2021 r. podpisaliśmy deklarację
z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej
o współpracy partnerstwa na rzecz dostępności.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

www.mfipr.gov.pl