CHIŃSKA DOLINA KRZEMOWA – INNOWACYJNY REGION SHENZEN

23 września odbyła się kolejna Konferencja na której czołowe firmy innowacyjne i inwestycyjne z regionu Shenzen prezentowały swe oferty. 35 lat temu była to mała chińska wioska. Obecnie jest to nowoczesna metropolia wyglądem przypominająca połączenie Hong Kongu z Krzemową Doliną. Wysokie tempo rozwoju gospodarczego, wysokie PKB na obywatela, wiele innowacyjnych firm. Średnia wieku populacji w…

INNOWACJE – ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW – WZROST GOSPODARCZY

PLAN NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU 5 FILARÓW PROGRAMU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ PRO ROZWOJOWEJ STRATEGII ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI Reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to filary rozwoju gospodarczego Polski ujęte w planie przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. WG MORAWIECKIEGO AKTYWIZACJA INNOWACYJNOŚCI, WZROST WYDATKÓW NA BADANIA ORAZ…

POTRZEBA ROZWOJU INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH W POLSCE

„NIE PALĘ ŚMIECI – SZANUJĘ ZDROWIE SĄSIADÓW I DZIECI” Tak brzmi hasło kampanii społecznej rozwijanej w powiecie otwockim propagowanej w mediach lokalnych w sezonie grzewczym. Bardzo ważna inicjatywa społeczna zważywszy że w Polsce mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze na tle Europy, że w Polsce stopień zachorowalności na raka wywołanego zanieczyszczeniem środowiska jest jednym z najwyższych w…

PLAN WPROWADZENIA 100 USPRAWNIEŃ W ZAKŁADANIU, PROWADZENIU, FUNKCJONOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE

OBY TE WIELKIE PLANY NIE SKOŃCZYŁY SIĘ NA POKAZACH SLAJDÓW NA KONFERENCJACH PRASOWYCH Być może teraz pojawa się polityka społeczno-gospodarcza, która uwzględnia systemowe wsparcie rozwoju sektora MSP w Polsce tj. kluczowego segmentu polskiej gospodarki. Sprawna aktywizacja innowacyjności w połączeniu ze znoszeniem barier przedsiebiorczości oraz tworzeniem ułatwień dla rozwoju przedsiębiorstw sektora MSP umożliwi wprowadzenie polskiej gospodarki…

POD WROCŁAWIEM POWSTAJE FABRYKA BATERII DO AUT ELEKTRYCZNYCH

Kolejna inwestycja z segmentu innowacyjnych, nowoczesnych rozwiązań technologicznych powstaje w Polsce. ZAAWANSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I ICH ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE to jest dziedzina gospodarki, która w Polsce nie jest jeszcze w pełni rozwinięta. Czy wcześniej tę kwestię uzupełnimy tym szybciej Polska bedzie mogła stać się krajem wysoko rozwiniętym o dochodach obywateli porównywalnych z poziomem życia w…

JEDNOSTKI NAUKOWE I PRZEDSIĘBIORSTWA Z MAZOWSZA MAJĄ DO WYKORZYSTANIA W 2016 ROKU PÓŁ MLD ZŁ Z FUNDUSZY UE

W 2016 roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza mają do wykorzystania blisko pół miliarda złotych z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-2020. www.facebook.com/miedzynarodowyinstytutinnowacji Tylko w tym roku jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa z Mazowsza mają do wykorzystania blisko pół miliarda złotych z funduszy unijnych w ramach RPO WM 2014-20. Innowacyjność to podstawa rozwoju gospodarczego…

TECHNOLOGICZNIE INNOWACYJNY PROJEKT KOSMICZNY NASA

Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA pracuje nad projektem stworzenia statku kosmicznego, który w 2 tygodnie doleci do najbliższego gwiazdozbioru Alfa Centauri, najbliższego układu gwiezdno-planetarnego względem Układu Słonecznego, w którym znajduje się nasza Ziemia. Dla porównania w latach 70-tych NASA wystrzeliło dwa próbniki PIONIER, które odepchnięte przez Jowisza uzyskały wówczas największą możliwą prędkość z jaką przemierzają kosmos,…

ZNACZENIE AKTYWIZACJI INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GOSPODARKACH LOKALNYCH

Niezbędny dla efektywnego rozwoju gospodarki proces aktywizacji działalności gospodarczej i kreowania innowacji jest możliwy przede wszystkim poprzez zastosowanie określonych rozwiązań systemowych usprawniających działanie instytucji publicznych oraz podmiotów gospodarczych. W ujęciu lokalnym w zakresie tych działań zalicza się kwestię udziału samorządów w podatkach dochodowych odprowadzanych przez podmioty funkcjonujące na danym obszarze np. gminy. Znaczenie tego czynnika…

FUNDUSZE INWESTYCYJNE TYPU VENTURE CAPITAL POSZUKUJĄ START-UPÓW

Mimo że są one obarczone wysokim ryzykiem, dają nadzieję na duży zysk, często wielokrotnie przekraczający wartość zaangażowania. Dla krajowych przedsięwzięć tego rodzaju problemem jest m.in. syndrom rynku wewnętrznego. Działające w Polsce start-upy działają głównie w ujęciu krajowym zapominając o wymiarze globalnym. Polski rynek wewnętrzny jest duży, składa się z 38 mln odbiorców. Wiele start-upów zakłada…

INNOWACYJNA BIOTECHNOLOGIA I GENETYKA W SŁUŻBIE RATOWANIA EKOSYSTEMÓW I ŻYCIA NA ZIEMI

OxyTree, czyli szlachetna krzyżówka dwóch rodzajów znanej u nas ozdobnej Paulowni, ma szansę na gigantyczną karierę. Jest prawdziwym supermenem pośród drzew: pochłania 10 razy więcej dwutlenku węgla od innych gatunków roślin, po sześciu latach od posadzenia można ją ściąć bez starań o zezwolenia i wykorzystać jej drewno, a na pniu w cztery lata odrośnie nowe…