KINETIC WAVE POWER STATION CZYLI ELEKTROWNIA ZAMIENIAJĄCA ENERGIĘ KINETYCZNĄ PRZYBRZEŻNYCH FAL MORSKICH W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Elektrownia tego typu jest przykładem nowych technologii ekologicznych w zakresie odnawialnych źródeł energii, które będą w przyszłości musiały być rozwijane w związku z sukcesywnym wyczerpywaniem się tradycyjnych surowców energetycznych. Oprócz rozwijania odnawialnych źródeł energii kluczowym problemem w przyszłości będzie odzyskiwanie wody pitnej z surowców wtórnych lub innych źródeł wtórnych oraz zagospodarowanie toksycznych odpadów. Śmiecie w…

PLAN ROZWOJU PRZEMYSŁU MOTORYZACYJNEGO W POLSCE WG KONCEPCJI E-POJAZDÓW tj. EKOLOGICZNYCH SAMOCHODÓW, W TYM TAKŻE AUTOBUSÓW Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM


Rozwój innowacyjnych firm, reindustrializacja, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to filary rozwoju gospodarczego Polski ujęte w Planie na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowanym przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego.
dr Dariusz Prokopowicz

KONSUMPCJA JEST ISTOTNA ALE NIE NAJISTOTNIEJSZA DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO

  W ostatnich latach wzrost konsumpcji w Polsce uległ znacznemu przyhamowaniu co związane było z efektem pokryzysowego (kryzys finansowy 2008) spowolnienia wzrostu gospodarczego w skali globalnej i obawami wielu Polaków o swój byt w ujęciu finansowym, o pracę. Od kilku miesięcy sytuacja wyraźnie uległa poprawie, prawdopodobnie odnotowany będzie znaczący wzrost konsumpcji w bieżącym 2016 roku…

PIERWSZY POLSKI SAMOCHÓD NA WODÓR. WSPANIAŁE OSIĄGNIĘCIE POLSKIEJ MYŚLI TECHNICZNEJ NA MIARĘ XXI WIEKU

Chociaż technologia silników w których źródłem energii jest spalanie wodoru znana jest już od kilkudziesięciu lat to niestety lobby koncernów naftowych celowo spowalniały rozwój tego technologicznego i cywilizacyjnego postępu. Doniosłość i cywilizacyjna nowczoczesnośc tej wodorowej technologii związana jest przede wszystkim z zamianą silników spalinowych, będocych źródłem zanieczyszczenia powietrza, emisji rakotwórczych pochodnych benzopirenu i emisji gazów…

ZNACZENIE OŚRODKÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W ROZWOJU KRAJOWEJ I REGIONALNEJ GOSPODARKI (na przykładzie NCBJ w otwockim Świerku pod Warszawą)

Obserwując rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju gminy zauważyłem, że istotne jest znaczenie ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i innych instytucji sektora edukacji i nauki. Instytucje te współpracując z podmiotami gospodarczymi, z przedsiębiorstwami oraz z samorządami współtworzą klastry kooperujących ze sobą instytucji lub współkoordynują rozwój izb gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem jest aktywizacja…

BARIERY ROZWOJU PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE BRAK EFEKTYWNYCH INSTRUMENTÓW AKTYWIZACJI INNOWACYJNOŚCI

Bariery rozwoju podmiotów gospodarczych w Polsce przyczyniają się do ograniczenia rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie podmiotów gospodarczych sektora MSP w Polsce Aktywizacja przedsiębiorczości oraz innowacyjności podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami otoczenia bliższego i…

ZNACZENIE AGENCJI RZĄDOWYCH W ZAKRESIE AKTYWIZACJI INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami otoczenia bliższego i dalszego modyfikującymi działalność przedsiębiorstw i instytucji finansowych.Wspomniana aktywizacja ma swój wymierny cel finansowy. Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości w sektorze podmiotów gospodarczych…