KOSMICZNE TECHNOLOGIE ROZWIJANE PRZEZ POLSKICH INŻYNIERÓW POZIOMEM INNOWACYJNOŚCI DORÓWNUJĄ OSIĄGNIĘCIOM NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH NA ŚWIECIE OŚRODKOM BADAWCZYM

Temat kosmicznych technologii produkowanych przez polskich konstruktorów jest ostatnio poruszany coraz częściej w różnych popularnych mediach. Jedną z firm, która rozwija technologie kosmiczne w Polsce jest Thales Alenia Space Polska. Wsparciem dla idei mają być zagraniczne firmy, posiadające już doświadczenie i technologie. O tym jaki może być polski wkład w rozwój technologii kosmicznych i w…

OD WSTĄPIENIA POLSKI DO UE ROŚNIE EKSPORT POLSKI SUKCESYWNIE ZWIĘKSZA SIĘ TAKŻE EKSPORT PRODUKTÓW WYSOKO PRZETWORZONYCH I TECHNOLOGICZNYCH

POLSKA MA SZANSĘ STAĆ SIĘ EKSPORTEREM PRODUKTÓW WYSOKO TECHNOLOGICZNYCH POWSTAŁYCH Z ZASTOSOWANIEM INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ I KRAJOWYCH PATENTÓW. Tak powstałe produkty charakteryzować się będą także relatywnie wysokim zakresem wartości dodanej. Eksport tego typu produktów technologicznych i innowacyjnych pozwoli na uruchomienie procesu szybkiego dojścia Polski do równowagi w zakresie handlu transgranicznego i w rachunku obrotów bieżących. Obecnie…

WSPIERANIE ROZWOJU START-UPÓW W POLSCE

Wspieranie tworzenia i rozwoju start-upów to jeden z kluczowych aspektów determinujących poziom zaawansowania technologicznego i znaczenia gałęzi technologicznych przemysłu danej gospodarki. Możliwości wspierania rozwoju start-upów w tym także tworzenia ułatwień w dostępie do kapitału niezbędnego dla zakładania innowacyjnych podmiotów gospodarczych, dla tworzenia nowych procesów inwestycyjnych jest skorelowane z kwestią aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce.…

W POLSCE POWSTAJE NAJWIĘKSZA PLATFORMA WSPARCIA START-UPÓW W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

W Polsce działa obecnie ponad 2,4 tys. start-upów. Blisko 60 proc. z nich rozwija się dzięki środkom własnym, a nieco mniej niż jedna piąta pozyskała finansowanie z funduszy venture capital. Program Start in Poland może to zmienić. Jego kluczowym elementem jest Fundusz PFR Ventures pod egidą Polskiego Funduszu Rozwoju, zarządzający pulą 2,8 mld zł. –…

PROGRAM KOMERCJALIZACJI POLSKICH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH DOTYCZĄCYCH GRAFENU

Osiem polskich instytucji połączyło siły i wspólnie działają na rzecz komercjalizacji polskich rozwiązań dotyczących grafenu. Inicjatywę Graphen in Poland tworzą innowatorzy z polskich placówek naukowych i z prywatnych firm. O inicjatywie poinformowali PAP przedstawiciele Graphene in Poland. – Inicjatywa Graphene in Poland została powołana przez środowisko naukowo-badawcze we współpracy z sektorem przemysłowym w celu komercyjnego…

PODMIOTY GOSPODARCZE SEKTORA MSP JAKO GŁÓWNY CZYNNIK DETERMINUJĄCY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI ORAZ POZIOM WZROSTU GOSPODARCZEGO W POLSCE

We współczesnych rozwiniętych gospodarkach przedsiębiorstwa zaliczane do sektora podmiotów gospodarczych MSP uznawane są obecnie powszechnie za główny czynnik determinujący poziom przedsiebiorczości i innowacyjności w danych gospodarkach oraz także za kluczowy segment podmiotów kształtujących zwrost i rozwój gospodarczy danego kraju. Reindustrializacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i terytorialny – to…

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE DO START-UPÓW

Wspieranie tworzenia i rozwoju start-upów to jeden z kluczowych aspektów determinujących poziom zaawansowania technologicznego i znaczenia gałęzi technologicznych przemysłu danej gospodarki. Możliwości wspierania rozwoju start-upów w tym także tworzenia ułatwień w dostępie do kapitału niezbędnego dla zakładania innowacyjnych podmiotów gospodarczych, dla tworzenia nowych procesów inwestycyjnych jest skorelowane z kwestią aktywizacji przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce.…

PLANY OBNIŻENIA PARAPODATKOWYCH SKŁADEK ODPROWADZANYCH NA RZECZ ZUS PRZEZ PODMIOTY SEKTORA MSP W POLSCE

ZNACZĄCE OBNIŻENIE PODATKÓW I PARAPODATKÓW (OBCIĄŻEŃ SKŁADKOWYCH) WYGENEROWAŁO BY WZROST PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W POLSCE Wysokie podatki i parapodatki (składki na zadłużony ZUS) są główną barierą rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności, w konsekwencji także rozwoju podmiotów gospodarczych sektora MSP w Polsce. Zniesienie lub znaczące obniżenie tych podatków wygenerowałoby przyspieszony rozwój polskiej gospodarki, spadek bezrobocia i realny…

PORÓWNANIE KOSZTÓW PROWADZENIA FIRMY W WIELKIEJ BRYTANII I POLSCE PRZEDSTAWIA GŁÓWNE BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI W POLSCE

Z porównania tych kosztów wyłaniają się główne uwarunkowania stanowiące finansowe bariery przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami otoczenia bliższego i dalszego modyfikującymi działalność przedsiębiorstw i…

PROGRAM „OD PAPIEROWEJ DO CYFROWEJ POLSKI” TO KOLEJNY SEGMENT PRO ROZWOJOWEGO PLANU NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO ROZWOJU

PEŁNA INFORMATYZACJA I CYFRYZACJA URZĘDÓW PUBLICZNYCH ZBLIŻY POLSKĘ DO STANDARDÓW INNOWACYJNOŚCI I NOWOCZESNOŚCI KRAJÓW WYSOKO ROZWINIĘTYCH 20.06.2016 wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział program „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Wygoda dla obywateli, zwiększenie wpływów podatkowych oraz zmniejszenie szarej strefy – to tylko niektóre korzyści programu. Program przygotowany w resorcie przewiduje m.in. cyfryzację kluczowych usług…