VII KONGRES INNOWACYJNEJ GOSPODARKI W POLSCE

Tegoroczna edycja Kongresu Innowacyjnej Gospodarki dotyczy obszarów takich jak: smart cities (inteligentne miasta), zdrowie (telemedycyna), digital (cyfryzacja) oraz innowacyjna infrastruktura „Jeżeli mówimy o reindustralizacji, to właśnie przez cyfryzację i innowacje. Jeśli o wzroście polskich firm, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, to również wskazujemy rozwój przez innowacje. Ta sama sytuacji dotyczy ekspansji zagranicznych naszych…

AKTYWIZACJA INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TO KLUCZOWE DETERMINANTY PROGRAMU ROZBUDOWY PRZEMYSŁU TECHNOLOGICZNEGO W POLSCE

Według zapowiedzi Wicepremiera Mateusza Morawieckiego program rozbudowy przemysłu technologicznego jest jednym z istotnych atrybutów prorozwojowej polityki gospodarczej wpisanej w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który to Plan do realizacji zapowiedział Wicepremier Morawiecki. W obecnych koncepcji neointerwencjonistycznej polityki gospodarczej przyjmuje się, że bez odbudowy w Polsce przemysłu opartego na nowoczesnych technologiach nie mamy szans aby dogonić…

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE CYFRYZACJI WSPIERAJĄCE KRAJOWĄ GOSPODARKĘ

Z POMOCĄ APLIKACJI POLA MOŻNA SZYBKO ZDIAGNOZOWAĆ SKĄD POCHODZĄ KUPOWANE W MARKETACH PRODUKTY Wybierając polskie produkty, w ten sposób wszyscy możemy wpływać pozytywnie na wzrost produkcji, dochodów i zatrudnienia w Polsce. W ten sposób także możemy wyrażać swój patriotyzm. Poza tym sami zauważamy że polskie produkty coraz częściej nie tylko są tak samo wysoko jakościowe…

MIĘDZYNARODOWY SUKCES POLSKIEGO PRZEMYSŁU TECHNOLOGICZNEGO

Brawo polskie efektywnie rozwijające się przedsiębiorstwa technologiczne, produkujące wysoko jakościowe środki transportu oraz inny asortyment produktów charakteryzujących się wysokim stopniem wartości dodanej i zastosowaniem nowoczesnych technologii i innowacji technicznych w procesach produkcji! Dla efektywnego rozwoju polskiej gospodarki niezbędne jest tworzenie, odbudowywanie, rozwijanie polskich marek także w tego typu sektorach produkcji wysoce technologicznej. Proces ten stanowi…

STUDENCI W POLSCE OPRACOWALI PROJEKT INNOWACYJNEGO SUPERPOCIĄGU

Polacy chcą zbudować superpociąg! Z Krakowa do Gdańska pojedzie z prędkością dźwięku w 35 minut Brawo, oby jak najwięcej nowoczesnej myśli technicznej, wynalazków, zaawansowanej technologii, innowacji technicznych, produkcyjnych, technologicznych i innych w Polsce. W wyniku rozwoju tych dziedzin nauki i techniki Polska ma szansę szybciej dogonić kraje zachodnie w rozwoju cywilizacyjnym oraz gospodarczym, w poziomie…

POLSKI GRAFEN TO WIELKI SUKCES INNOWACYJNEJ POLSKIEJ MYŚLI TECHNOLOGICZNEJ

„Inicjatywa Graphene in Poland została powołana przez środowisko naukowo-badawcze we współpracy z sektorem przemysłowym w celu komercyjnego wykorzystania polskich osiągnięć naukowych” – mówi twórca jednej z metod produkcji grafenu wysokiej jakości, dr inż. Włodzimierz Strupiński z ITME. Graphene in Poland tworzą: Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME), Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Wydziały Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i…

INNOWACYJNE ONKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE I LEKI W TERAPII ANTYRAKOWEJ NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH W OTWOCKIM ŚWIERKU POD WARSZAWĄ

Naukowcy z NCBJ mogą być naprawdę dumni – ich unikatowy lek trafi do wielu chorych.Obserwując rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości w kontekście społeczno-gospodarczego rozwoju gminy zauważyłem, że istotne jest znaczenie ośrodków badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych i innych instytucji sektora edukacji i nauki. Instytucje te współpracując z podmiotami gospodarczymi, z przedsiębiorstwami oraz z samorządami współtworzą klastry kooperujących ze…

INNOWACYJNE GMINY. INNOWACYJNE FORMY WYPOCZYNKU, REKONWALESCENCJI, REKREACJI

Przykładami takich innowacyjnych jednostek samorządowych są Gmina Józefów i Gmina Otwock. Rozwój społeczno-gospodarczy Józefowa i Otwocka zdeterminowany jest w znaczącym stopniu położeniem w pobliżu miasta stołecznego Warszawy. Analizując kwestię położenia Otwocka należy podkreślić kluczowe aspekty, które determinują zintegrowany rozwój gminy otwockiej z innymi, w tym z warszawską. Gmina Józefów i Otwock charakteryzują się posiadaniem walorów…

KWESTIA EKONOMICZNEJ EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI UE W POPRZEDNICH LATACH W POLSCE

Z przeprowadzonych analiz wykorzystania środków finansowych z dotacji UE w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 wynika że nie wszystkie dofinansowywane projekty miały charakter inwestycyjny, nie wszystkie były ekonomicznie uzasadnione, a niektóre po prostu były śmieszne, niedorzeczne w swej istocie celów finansowania. Wiele błędów także popełniono w procedurach ogłaszanych konkursów i procedurach przyznawania środków z dotacji UE.…

PROGRAM AKTYWIZACJI INNOWACYJNOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE KLUCZEM DO ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

Aktywizacja innowacyjności i przedsiębiorczości podmiotów gospodarczych w Polsce powinna należeć do kluczowych aspektów polityki gospodarczej i strategii rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Procesy innowacyjne generują wzrost synergii i korelacji między zmieniającymi się czynnikami otoczenia bliższego i dalszego modyfikującymi działalność przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Bez rozwoju innowacyjności w Polsce nie mamy szans aby dogonić kraje wysoko rozwinięte i na…