VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna – Gdańsk dn. 26 – 28 kwietnia 2017 r.

Przedstawiciele naszego Instytutu zostali zaproszeni przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji –  Panią  nadinsp. Helenę Michalak do wzięcia udziału w debacie pt. „Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo” podczas międzynarodowych targów policyjnych i konferencji pt. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, które…