Współpraca z Narodowym Uniwersytetem „Politechniką Lwowską”

W czerwcu 2017 r. Rektor Lviv Polytechnic National University Pan prof. Yuriy Bobalo podpisał z naszym Instytutem porozumienie o wzajemnej współpracy     Cele współpracy: • Organizowanie specjalistycznych kursów dla kadry naukowo-badawczej • Wymiana doświadczeń w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym i naukowym. • Wspólna organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. • Wzajemna…

International Journal of Legal Studies № 1 (1) 2017

Pierwszy numer czasopisma № 1 (1) 2017 pt. „International Journal of Legal Studies” ISSN 2543-7097 można pobrać z strony pod linkiem https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ W numerze m.in.  Wiedza Studentów na Temat Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Praw Autorskich Aspekty Prawne i Ekonomiczne Opodatkowania Nieruchomości (wybrane zagadnienia) Odpowiedzialność Prawna Nauczycieli Karnoprawne i Cywilnoprawne Pojęcie Dokumentu Przestępstwo Kradzieży z Włamaniem Taktyka Przeprowadzania Czynności…

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna – Gdańsk dn. 26 – 28 kwietnia 2017 r.

Przedstawiciele naszego Instytutu zostali zaproszeni przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji –  Panią  nadinsp. Helenę Michalak do wzięcia udziału w debacie pt. „Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo” podczas międzynarodowych targów policyjnych i konferencji pt. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, które…