DATA CENTER NOWEJ GENERACJI – zapraszamy na konferencję 21.06.2018 r.

Polski Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie  ma zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt. „Data Center nowej generacji” 21 czerwca 2018 r. w Warszawie Wymagana rejestracja Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój w Warszawie objął konferencje patronatem honorowym  Będzie to spotkanie liderów, ekspertów i specjalistów w zakresie projektowania, budowy i zarządzania nowoczesnym data center. Poruszymy tematykę związaną…

DEBATA Z MINISTERSTWEM CYFRYZACJI W OTWOCKU – 26.05.2018

ZAPRASZAMY na kolejną Debatę do Warszawskiej Szkoły Wyższej w Otwocku pt.:„Cyfryzacja Otwocka – kreatywne miasto Otwocka” która odbędzie się 26 maja br od godz. 16.00 Organizatorzy: Warszawska Szkoła Wyższa w Otwocku oraz Stowarzyszenie Rozwojowy Innowacyjny Otwock Patronat naukowy: Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój w Warszawie Główne panele tematyczne: 1. Wdrożone informatyczne projekty…

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PUBLIKOWANIA WYNIKÓW BADAŃ NAUKOWYCH

Zapraszamy do bezpłatnego publikowania artykułów, monografii i innych opracowań naukowych.Prowadzimy działalność wydawniczą, w ramach której powstają książki naukowe, monografie konferencyjne, artykuły w czasopismach naukowych i inne publikacje. Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka-Edukacja-Rozwój jest wydawcą obecnie 3 czasopism naukowych, które są obecnie wydawane jako półroczniki: – „International Journal of Innovation in Social Sciences and Engineering”  IJISSE (Międzynarodowe Czasopismo…

INNOWACYJNA STRONA NASZEGO CZASOPISMA IJONESS

Szanowni Państwo, dbając o rozwój i umiędzynarodowienie wydawanych przez nasz Instytut czasopism naukowych, mamy zaszczyt poinformować o uruchomieniu nowej strony internetowej czasopisma IJONESS. Od 2018 roku przyjmujemy artykuły tylko za pomocą specjalnie dostosowanej (do procesu redakcyjnego i procesu recenzowania) strony internetowej czasopisma IJONESS – dostępnej w 3 językach. Zapraszamy serdecznie wszystkich autorów do korzystania z…

Prawne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa

Opracowanie naukowe pt. „Prawne i społeczne aspekty ceberbezpieczeństwa” stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak obecnie w perspektywie działań UE i Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2022 kształtują się prawne, technologiczne i społeczne aspekty cyberbezpieczeństwa. Istotne z punktu widzenia podjętego tematu jest również identyfikacja nowych zagrożeń, jakie generuje środowisko przestępcze w cyberprzestrzeni. Międzynarodowi badacze różnych problemów cyberbezpieczeństwa…

Współpraca z Narodowym Uniwersytetem „Politechniką Lwowską”

W czerwcu 2017 r. Rektor Lviv Polytechnic National University Pan prof. Yuriy Bobalo podpisał z naszym Instytutem porozumienie o wzajemnej współpracy     Cele współpracy: • Organizowanie specjalistycznych kursów dla kadry naukowo-badawczej • Wymiana doświadczeń w zakresie nowych technologii informacyjnych wykorzystywanych w procesie edukacyjnym i naukowym. • Wspólna organizacja wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych. • Wzajemna…

International Journal of Legal Studies № 1 (1) 2017

Pierwszy numer czasopisma № 1 (1) 2017 pt. „International Journal of Legal Studies” ISSN 2543-7097 można pobrać z strony pod linkiem https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ W numerze m.in.  Wiedza Studentów na Temat Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Praw Autorskich Aspekty Prawne i Ekonomiczne Opodatkowania Nieruchomości (wybrane zagadnienia) Odpowiedzialność Prawna Nauczycieli Karnoprawne i Cywilnoprawne Pojęcie Dokumentu Przestępstwo Kradzieży z Włamaniem Taktyka Przeprowadzania Czynności…