International Journal of Legal Studies № 1 (1) 2017

Pierwszy numer czasopisma № 1 (1) 2017 pt. „International Journal of Legal Studies” ISSN 2543-7097 można pobrać z strony pod linkiem https://instytutinnowacji.edu.pl/ijols-prawo-2/ W numerze m.in.  Wiedza Studentów na Temat Ochrony Praw Własności Intelektualnej i Praw Autorskich Aspekty Prawne i Ekonomiczne Opodatkowania Nieruchomości (wybrane zagadnienia) Odpowiedzialność Prawna Nauczycieli Karnoprawne i Cywilnoprawne Pojęcie Dokumentu Przestępstwo Kradzieży z Włamaniem Taktyka Przeprowadzania Czynności…

VIII Międzynarodowa Konferencja Policyjna – Gdańsk dn. 26 – 28 kwietnia 2017 r.

Przedstawiciele naszego Instytutu zostali zaproszeni przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji –  Panią  nadinsp. Helenę Michalak do wzięcia udziału w debacie pt. „Cyberprzestępczość i cyberbezpieczeństwo” podczas międzynarodowych targów policyjnych i konferencji pt. „Logistyka w administracji publicznej w kontekście zagrożeń współczesnego świata – nowe wyzwania dla służby wspomagającej podstawową działalność formacji i podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa”, które…

Współpraca z Vasyl’ Stus Donetsk National University w Winnicy

W dniu 20 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się spotkanie z delegacją naukową Uniwersytetu z Winnicy w celu rozwoju współpracy naukowo-badawczej w dziedzinie nauk prawnych i społecznych z Wydziałem Prawa.   W dniu 26 stycznia 2017 r. Rektor Uniwersytetu prof. Roman Grynyuk podpisał z naszym Instytutem porozumienie o wzajemnej współpracy, której celem będzie: 1.…

Wizyta na Uniwersytecie w Nitra na Słowacji

W dniu 9 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie dr Sylwii Gwoździewicz z Panią Profesor JUDr. PhD. Anną Bandlerova dziekanem Faculty of European Studies and Regional Development, The Slovak University of Agriculture in Nitra. Celem wizyty było nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej i badawczej w zakresie kształtowania prawa o cyberbezpieczeństwie w Polsce i na Słowacji.

http://www.uniag.sk/en/

spotkanie-na-uniwersytecie-w-nitra

Wizyta i projekt z Narodowym Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych

10 listopada 2016 r. w siedzibie Instytutu Ekonomii i Zarządzania  Narodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Wykorzystania Zasobów Naturalnych w Równym na Ukrainie odbyły się spotkania szkoleniowe zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Innowacji „Nauka-Edukacja-Rozwój” dla wykładowców Instytutu Uniwersytetu w Równym oraz innych wyższych uczelni Ukrainy. Współpraca z Uniwersytetem w Równym trwa od 2013 roku dzięki wysiłkom przedstawicieli…

KONDOLENCJE

  śp. Prof. zw. dr hab. Stanisław Pikulski  zasłużony profesor, wybitny uczony oraz wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej zmarł w dniu 23 grudnia 2016 r. Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie Profesora składa cały Zespół i Przyjeciele naszego Instytutu Program uroczystości pogrzebowych śp. Prof. Stanisława Pikulskiego w dniu 4 stycznia 2017 roku w Olsztynie: 09.00  – Wystawienie…